Filles de la utopia
Ferro i plom, 74 x 43 x 19 cm - 2001