Tu, jo i aquest personatge
que ens roba les hores,
alquimista de formes i espais.

Tres amants
Alumini pintat i plom 3x25x18 cm - 2001