Gira, gira,
la nòria del temps,
i escup, com possés,
dimonis i genis.
Què en serà del seu miratge
quan haurem vençut els déus?

Generador de genis
Ferro, 86x80x80 cm - 2002