M(ur)/W(all)
Ferro dolç, 97x65x51 cm, 2005
 
   
  D'un mur magmàtic i deforme, de ferro fos oxidat, sorgeix neta i brillant, ja quasi ben definida, una lletra: una M de mur, una W de walll.

Aquesta obra me la van inspirar els tipus d'impremta de Bodoni en el seu museu de Parma, perfectes, ells; ben definits i precisos.

Però la meva lletra és tot just emergent, la raó que comença a obrir-se pas en mig del caos.