En Utopia d'espins el filferro espinós denota el que hom empra en murs de protecció, fronteres i camps de concentració. La forma de la corba és la mateixa que la que corona l'escultura El Mur, també exposada, i que fou presentada per primera vegada a l'exposició de Montcada i Reixac:
       
     
  Aquesta corba, vista en perspectiva, ens permet visualitzar alhora un cercle i un quadrat, significant que la utopia d'enderrocar els murs i els seus espins encara és a l'abast de la nostra ma.