S'ha trencat com una llàgrima
Oli s. tela 65 x 54 cm - 1996
Fòssil de fàbrica
Oli s. tela 81 x 65 cm - 1996