ORIOL RIUS, escultor

   
       
 

L'escultura l'Estel de la marina simbolitza, com ja he dit, un llagut, això és una de les barques de pesca tradicionals més usuals, ja fa unes dècades, aparellada d'un pal i d'una vela llatina. Aquesta vela és triangular i està fixada en l'antena, això és una verga oblíqua, composta de dos pals. L'escultura conté doncs aquests tres pals, i el gran cub d'acer inclinat, vol evocar el buc del llagut, escorat sobre les roques. Els prismes de formigó volen ser ressò no solament dels esculls, sinó també dels grans daus de fusta que en les dressanes fan de suport a les barques quan són carenades al dic sec.

Està construïda en acer cor-ten i formigó. Les seves dimensions són: 7, 88 metres d'altura, 6 metres de llargada i 5 d'amplada.