De l'embarrat en queda això:
dues politges salvades dels corcs.

De la teixidora, a penes un record
d'acer,
despullat i pobre,
i, en el meu benestar,
incòmode.

La teixidora
Ferro i fusta, 185 x 128 x 18 cm - 2001