Onada i delta de plom
Ferro i plom 78 x 39 x 12 cm - 2000
Espiral de les dansants
Ferro, filferro i roba 90 x 30 x 30 cm - 2000