Per la tele els he vist així:
errants pel delta immens
que havia de ser el paradís.

Espiral del delta de plom
Ferro, fusta i plom 96 x 26 x 26 cm - 2000