Home que cau
Fang refractari 14 x 13 cm - 1996
Home que mira enrera
Fang refractari 12 cm - 1996