Massa infinit
per tan breu enteniment.
Delit de més enllà,
creixent.
¿Qui m'ha posat a dintre
aquest parany ardent?

Com mal d'a-mar,
inútil allunyar-ne el pensament.

Creixent
Ferro pintat 32 x 37 x 37 cm - 1998