Massa atrevit
per sol tan poderós.

Però l'important deu ser això:
Desafiar. O l'intent
(o el mer pensament?)
d'arribar fins l'esfera roent.

Que les ales es fonguin,
un mer accident.

Sempre plorarem Ícar
Ferro 198 x 40 x 45 cm -1998