De tan petit
em sento infinit
(oh, el coratge dels ignorants!),
sense límits ni frontera.

 
   
In-finit
Ferro, 100 x 150 x 80 cm -1997