He parat un parany al vent
(talment la mare estenia la bugada).
I (com ella) n'he quedat presoner.

El contrabandista
(efímera, Estany Gento)

Ferro corrugat, aprox. 150 x 120 x 120 cm -1997
Parany al vent -home
fusta DM i cordil50 x 60 x 60 cm -1997